Elektrėnai – jaunas miestas, į kurį atvyksta specialistai, dirbantys su jaunimu, įkvėpimui ir dalinimuisi patirtimi

Birželio 13 dieną Elektrėnai tapo Lietuvos darbo su jaunimu bendruomenės traukos centru. Konferencija „Darbo su jaunimu gerosios praktikos ir vizijos“ sukvietė gausų būrį dalyvių, pranešėjų, savanorių iš visos Lietuvos. Renginys skirtas Elektrėnų atvirojo jaunimo centro 6-ajam gimtadieniui paminėti, ir kartu su jaunimo darbuotojais ir kitais specialistais aptarti jaunimo sektoriaus vystymosi tendencijas ir vizijas. Konferencijoje dalyvavo net 15 pranešėjų, kurie dalijosi įžvalgomis apie darbo su jaunimu situacija ir ateities perspektyvas Elektrėnuose bei visoje Lietuvoje, apie jau vykdomus projektus ir iniciatyvas. Renginio metu buvo sukurta erdvė užmegzti ryšius, generuoti naujas idėjas, dalintis patirtimi. Konferencijoje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės sprendimų priėmėjai, Jaunimo reikalų agentūros darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, Elektrėnų savivaldybės jaunimas ir darbo su jaunimu specialistai iš Elektrėnų, Vilniaus, Ukmergės, Lazdijų, Akmenės, Šakių, Utenos, Zarasų.

Konferenciją atidarė Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius. Apie darbo su jaunimu Elektrėnuose istoriją, augančią jaunimo darbuotojų komandą bei paslaugų vystymą kalbėjo Elektrėnų jaunimo centro vadovė Barbora Vidauskienė. Ji susirinkusiems dalyviams atskleidė ir ateities planus: išsikeltą tikslą didinti darbuotojų kiekį Vievio jaunimo erdvėje bei organizuoti jaunimo darbuotojo mokykloje paslaugas penkiose Elektrėnų savivaldybės mokyklose.

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę pasiklausyti, ką apie teikiamas paslaugas Elektrėnų savivaldybėje galvoja jauni žmonės – Evelina, Kajus, Emilija ir Augustė dalinosi apie pirmus prisiminimus, susijusius su Elektrėnų jaunimo centru, kalbėjo apie įvairias patirtis, išmokymus dalyvaujant veiklose, atskleidė, kokių veiklų norėtų daugiau.

Elektrėnų kultūros centras daugiau nei 15 metų vykdo tarptautinius jaunimo srities projektus. 2021 m. įstaiga gavo „Erasmus+“ jaunimo srities akreditaciją vykdyti tarptautinio mobilumo veiklas. Elektrėnų kultūros centras per metus įvykdo net 3 mobilumo projektus. Konferencijos metu kultūros projektų vadovas Nerijus Miginis dalijosi patirtimi, kaip „Erasmus+“ veiklos prisideda prie organizacijos vizijos ir naujų paslaugų kūrimo. Buvo pristatyta, kaip įstaiga planuoja pradėti teikti daugiafunkcines paslaugas jaunimui vieno langelio principu.

Diskusijod „Paslaugos jaunimui Elektrėnų savivaldybėje 2030: prioritetai ir vizijos” metu Jaunimo reikalų agentūros, Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vedėja Eglė Došienė dalinosi įžvalgomis apie tarptautinius ir nacionalinius iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria darbo su jaunimu laukas. Eglė pabrėžė, jog Elektrėnų savivaldybė yra viena geriausiai įgyvendinančių jaunimo politiką, o jaunimo savanoriškos tarnybos programa – tarp trijų geriausių. Elektrėnuose veikia jaunimo centras, dvi atviros erdvės jaunimui, vykdomas mobilus darbas su jaunimu, sėkmingai įgyvendinami „Erasmus+“ finansuojami projektai. Elektrėnų miestas tampa vis labiau artimesnis ir jaukesnis jaunimui – įrengta dviračių velo trasa, „Skate Park“, įgyvendinama Jaunimo užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa. Svarbu paminėti, kad savivaldybėje kas trečias jaunuolis naudojasi darbo su jaunimu paslaugomis.

„Didžiuojuosi, kad Elektrėnų savivaldybėje dirba tokie specialistai, kuriems jų teikiamų paslaugų didžiausias įvertinimas yra jaunuolio įgalinimas ir tarpusavio ryšys“,- mintimis dalijosi diskusijoję dalyvavęs Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius.

Po diskusijos, dirbdami grupelėse, specialistai gilino žinias apie „Erasmus+“ suteikiamas galimybes, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, jaunimo sveikatos iššūkius, mobilųjį darbą su jaunimu, atvirų jaunimo erdvių sėkmingą veiklą. Pasibaigus konferencijai, specialistai rinkosi pažintinėje ekskursijoje po Elektrėnų miestą, lankėsi Elektrėnų profesinio mokymo centre ir  Vievio atviroje jaunimo erdvėje. 

Konferencija buvo dalinai finansuota „Erasmus+“ projekto NR. 2023-1-LT02-KA151-YOU-000120765 lėšomis. Konferencija yra darbo su jaunimu sistemos ir projekto rezultatų viešinimo renginys. Šį renginį organizavo Elektrėnų kultūros centro padalinys, Elektrėnų atviras jaunimo centras.

Elektrėnų jaunimo centro komanda

Share Button

Gabrielės Venckutės tapybos darbų paroda 06.01 – 06.30

Parodoje rodomos abstrakcijos ir plenerinė kūryba tai autorės bandymas tapyboje rasti dvasinį
palengvėjimą. Lengvai psichodelinis menas įkvėptas gamtos, dangaus kūnų ir saulės paliestomis
dulkėmis su savo didžiule spalvų gelme ir natūraliai tekančiomis abstrakcijomis, kurios užpildo
vidų gilia metafizika ir leidžia atsiminti, kad mes tik laikinos laiko dulkės papūstos žvaigždžių.

Gabrielė Venckutė gimė 1994 m. Alytuje. Mokėsi Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje, baigė Alytaus
muzikos ir dailės mokyklas. 2018 m. Vilniaus dailės akademijoje sėkmingai baigė dailės ir interjero
restauravimo (sieninės tapybos restauravimo) bakalauro studijų programą, jai buvo suteiktas meno
studijų bakalauro (restauratoriaus) kvalifikacinis laipsnis. Studijuodama dalyvavo restauruojant
Pacų rūmus, Bernardinų bažnyčią, Trakų karaimų bažnyčią, Alytaus sinagogą. 2017 m. Vilniaus
dailės akademija Gabrielę apdovanojo Kaminskų premija. Jos universalią kūrybą yra įsigiję
Lietuvos, Ispanijos, Lenkijos, Olandijos meno mylėtojai.

Individualiam bendravimui el. paštas – gabrielevenckute741@gmail.com.

Share Button

Benitos Malčiūtės tapybos paroda „Sustoti ir pajausti” 04.04 – 04.30

Benita Malčiūtė – šiuolaikinė Lietuvos tapytoja. Interjero dizaino studijos ir darbas grafikos dizainere suformavo estetinį požiūrį į struktūras, kompoziciją, tačiau menininkė visada troško laisviau reikšti emocijas ir perteikti unikalų požiūrįį aplinką.

Autorė domisi psichologija ir savianalize, tyrinėja įvairias emocijas ir jausmus, tokius kaip baimė, nerimas, pyktis, pasitikėjimas savimi ir vidinė ramybė. Dailininkė tapyboje jaučiasi saugi būdama jautria ir lyriška asmenybe. Per abstrakčias formas, linijas ir potėpius ji apibūdina energiją, kurią jaučia kiekvienoje temoje.
Paveikslų koloritai ir dinamiški potėpiai kuria emocinę ir estetinę kūrinių nuotaiką, išryškina jų daugialypiškumą. Kūriniai tapyti akrilu, tačiau naudojant įvairias papildomas technikas, tokias kaip pastelė ar koliažas, ir kombinuojant jas tarpusavyje. Objektai ir figūros atsiranda iš svajingos ir harmoningos atmosferos, perteikiančios gilias emocijas. Darbai tapyti be konkrečių kompozicijų, paliekant laisvę pačiam žiūrovui įprasminti ir suteikti paveikslui mintį, kuri gali kisti, kas ir yra abstrakcijos žavesys. Šioje parodoje dailininkė kviečia sustoti ir pajusti įkvėpimą, pabūti su savimi.

Benitos Malčiūtės tapybos darbų galima rasti privačiose kolekcijose Lietuvoje, JAV, Vokietijoje, Danijoje.

Parodą galite aplankyti iki balandžio 30 dienos

Share Button

Jaunimo reikalų agentūra ir 35 partneriai įgyvendina projektą „JUNGTYS”

Jaunimo reikalų agentūra ir 35 partneriai įgyvendina projektą „JUNGTYS” 07-020-P-0001 laikotarpiu 2024-03-06-2028-02-29, kurio tikslas mažinti neaktyvių jaunų žmonių skaičių, tikslingai dirbant su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais (potencialiais NEET) bei NEET grupėje esančiais jaunuoliais, nuosekliai įgyvendinant intervencines priemones (siekiant padėti jaunuoliams sugrįžti į darbo rinką ir (ar) švietimo sistemą) bei užtikrinant prevencinių priemonių, atliepiančių konkrečių jaunų žmonių poreikius, įgyvendinimą.

Projektas prisidės prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, lavinant jauno žmogaus asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą, integruotis į visuomenę, taip prisidedant prie skurdo ar socialinės atskirties mažinimo.

Projekto tikslinė grupė – 15-29 m. mažiau galimybių turintis jaunimas (toliau-MGT) ir neaktyvūs jauni žmonės (toliau-NEET). Mažiau galimybių turintis jaunimas ir neaktyvus jaunas žmogus suprantami taip, kaip jie apibrėžti Jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

Dalyviams bus teikiamos šios paslaugos:

 1. Individualus darbas su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdienio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdienių poreikių tenkinimą pagal individualius veiklos planus;
 2. Darbas su jaunimo grupėmis, siekiant ugdyti asmenines, tarpasmenines ir profesines kompetencijas;
 3. Pagalbos pažįstant save paslaugos;
 4. Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslauga;
 5. Motyvavimo paslaugos;
 6. Informavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos;
 7. Tarpininkavimo užimtumo, švietimo įstaigose paslaugos;
 8. Palydėjimo, mentorystės paslaugos;
 9. Pagal poreikį teikiamos siauros srities specialistų (psichologo, teisininko, užimtumo specialisto, sveikatos specialisto, priklausomybių specialisto, korepetitoriaus ir pan.);
 10. Kitos veiklos ir (ar) paslaugos, skirtos tikslinei grupei, teikiamos pagal individualius veiklos planus;
 11. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimas už NEET.


Projekto apimtis – iki 2028 m. projekto veiklose sudalyvaus 8000 asmenų (iš jų 1481 sostinės regione ir 6519 vidurio ir vakarų regione). Iš jų 30% baigę dalyvauti veiklose, pradės mokytis, ieškoti darbo, pradės dirbti, įskaitant savarankišką darbą.

Bendra projekto finansavimo suma – 13 365 750,21 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

 

Share Button

Birutės Nomedos Stankūnienės tapybos darbų paroda ,,Novelės spalvomis” 03.07-04.03

Birutės Nomedos Stankūnienės tapyba sugrįžta į Elektrėnus po daugiau nei dešimties metų (2008). Parodą “NOVELĖS SPALVOMIS” sudaro nedidelio formato abstrakčios tapybos darbai, sukurti per pastaruosius penkerius metus. Tai pavieniai ir nedidelės tapybos kūrinių grupės (2-4 paveikslai), kuriuos vienija bendra tema: „Tango“, „Fiesta“, „Žemuogės“, „Sodas“ ir kt. Šie trumpi nuotaikingi pasakojimai spalvomis, kaip ir novelės, turi savo herojus, temą, nuotaiką. Menininkė koduoja paskojimą pasirinkta kompozija, potėpiu, spalvine dėme. Šioje parodoje kiekvienas žiūrovas kviečiamas stebėti, analizuoti ir susikurti savo vidinę asmeninę spalvotą novelę, ar interpretuoti tapytojos pasiūlyta tema. APIE AUTORĘ:

Birutė Nomeda Stankūnienė – tapytoja, gyvenanti ir dirbanti Vilniuje. Jos kelias iki meno pasaulio buvo pilnas netikėtų atradimų ir iššūkių. 1987 m. baigusi studijas Kauno technologijų universitete ji dirbo kaip inžinierė ir administratorė, ir beveik po dviejų dešimtmečių, 2003 m., atsidavė savo gyvenimo aistrai ir tapo profesionalia menininke. 2009 m. baigė studijas Vilniaus dailės akademijoje ir visiškai pasinėrė į kūrybinį darbą. 2017-2019 m. ji lankė šiuolaikinės tapybos kursus Slade vasaros mokykloje (Slade Summer School) Londone. 2018 m. jai buvo suteikta rezidencija šioje mokykloje. Autorė savo kūryboje naudoja ne tik tradicines tapybos priemones bei grynas intensyvias spalvas, bet ir eksperimentuoja su medžiagomis, technikomis, domisi žmogaus būties trapumo ir reliatyvumo temomis. Birutė Nomeda Stankūnienė yra surengusi ir dalyvavusi daugiau kaip 30 parodų Lietuvoje ir užsienyje, tame tarpe Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, kur jos darbai buvo pastebėti bei anonsuoti regioninės ir tarptautinės žiniasklaidos, įskaitant BBC Radio Solent ir CNC News/Xinhua (Kinijos nacionalinės naujienų agentūros). Remiantis autorės paveikslais, 2011 m. buvo išleista knyga Seven Feelings According to the Book of Job, autorė buvo pristatyta IUOMA leidiniuose Slow Art Day ir Hieronymus Bosch Plaza. 2021 m. Lietuvos kultūros ministerija jai suteikė profesionalaus meno kūrėjo statusą. 2019-2021 m. menininkei atstovavo italų galerija iš Florencijos “Immaginaria”.
Data: kovo 6 – balandžio 3, 2024.
Vieta Elektrėnų kultūros centras, Draugystės g.
Susitikimas su menininke/parodos atidarymas– kovo 14 dieną 18 valandą.
Share Button

Indrės Aleksiejūnienės keramikos paroda „Malda gamtai“ 02.10 – 02.29

Kultūros centro fojė neeilinė keramikos paroda – „Malda gamtai” 🌿

Menininkė Indrė Aleksiejūnienė (Vilnius) dalinasi mintimis apie savo darbus: „baigiau VDA keramikos magistro studijas. Studijuodama ir po studijų visą savo laisvalaikį skiriu naujų keramikos formų, spalvų, technikų ieškojimui. Dalyvauju parodose. Esu surengusi 7 personalines parodas, sudalyvavus daugiau nei 20 jungtinių parodų. Savo keramikos gaminius kuriu namie. Tai mano maža meno kūrybos oazė. Degimus atlieku kaimuke. Kūrybai mane daugiausiai imponuoja gamta. Miško paklotė, ežero dugnas, pievų toliai.
Šventorėliai gimė įkvėpti gamtos. Juose vaizduojama gamta taip kaip aš ją matau ir jaučiu. Paroda yra skirta grįžtančiams paukščiams.”

Parodoje galite apsilankyti iki vasario 29-os dienos 🪽🪶

Share Button

Fotografijos darbų paroda „Fortai: spalvų invazija“ 01.02 – 01.31

„Fortai: spalvų invazija“ – aštuonių fotomenininkų, Kauno taikomosios dailės mokyklos fotografijos absolventų: Lino Andriekaus, Audronės Armonavičienės, Jurgitos Imbrazienės, Dovilės Juknaitės, Gabrielės Klimavičiūtės, Ailando Legačinsko, Agnės Matiušaitės, Audronės Streikutės – Ketlėrienės paroda. Tai žaismingas ir kartu rimtas bei atsakingas požiūris į kultūros paveldą per fotografijos prizmę.

                Parodos darbų objektas – Kauno tvirtovė. Tai poligoninio tipo gynybinė sistema, statyta 1882 – 1915 metais Kauno mieste ir jo apylinkėse. Ji buvo viena iš keturių stipriausių karinių tvirtovių Rusijos imperijoje ir atspindėjo to meto inžinerijos ir architektūros galimybes. Fotomenininkai nusprendė, kad šio unikalaus Kauno miesto ir rajono kultūros paveldo apleista dalis nėra vien tik stūgstantys griuvėsiai, šie gynybiniai statiniai alsuoja istorija ir turi savo aurą. Tad menininkai nusprendė neįprastai parodyti jų didybę ir grožį plačiajai visuomenei.

Share Button

Projektas „Youth One Stop Agency Pro“

Prisidėjome įgyvendinant projektą „Youth One Stop Agency Pro“ 2023 m. gegužės mėn. aplankėme 6 vieno langelio principu veikiančius jaunimo centrus Suomijoje. Vizite dalyvavo Neringa MarcinauskienėNerijus Miginis ir Titas Medelis. Vizito metu sukaupta informacija parengėme informacinę brošiūrą apie tai, kas šie centrai yra. 
Projektas „Youth One Stop Agency Pro“ finansuojamas Šiaurės ministrų tarybos finansine parama. Už šio leidinio turinį atsako projekto vadovai ir jis nebūtinai atspindi oficialią Šiaurės ministrų tarybos nuomonę ar politines pozicijas.
[EN] Within the framework of the „Youth One Stop Agency Pro” project, in May 2023, we visited 6 youth one-stop agencies in Finland. Based on what we saw during the visits, together with YOUPluss, we have developed an informative brochure about what a Youth One Stop Agency is. 
The project „Youth One Stop Agency Pro” is funded with financial support from the Nordic Council of Ministers. The content of this publication is the responsibility of the project leaders and does not necessarily reflect the official opinion or political positions of the Nordic Council of Ministers. 

Share Button

Rolano Stankūno piešinių paroda „Šviesa ir šešėliai“ 11.30 – 01.01

Lapkričio 30 d., ketvirtadienį, 18 val. Elektrėnų kultūros centre atidaroma personalinė Rolano Stankūno piešinių paroda „Šviesa ir šešėliai“.

Rolano Stankūno piešiniai – didelio formato, peržengiantys įprastų piešinių ribas. Sudaryti iš dešimčių tūkstančių atskirų potėpių, pieštuku ir anglimi pieštų ant popieriaus kelias savaites ar mėnesius. Apsiribodamas tik juoda ir balta spalvomis, kūrėjas abstrahuoja vaizduojamą tikrovę.

Nakties fasadai ar miestovaizdžiai, tik menkai apšviesti, sukuria niūrią, grėsmingą nuotaiką. Tačiau ją keičia džiugi atmosfera, kai Rolanas imasi gamtos motyvų: mirguliuojančio šviesos ir šešėlių žaismo vandenyje ar miške. Figūratyviuose piešiniuose, objektas susilieja su abstrakcija. Šešėlis čia tarsi vaizdas, tarsi vaizduojamo objekto nuojauta.

„Visą savo kūrybinį laiką gaudau, bandau sučiupti šešėlius. Mane žavi jų žaismė, gebėjimas iškreipti, deformuoti pažįstamus objektus į akiai nepažintas formas”, pasakoja Rolanas Stankūnas apie savo piešinius.

Šiame kontekste įdomu pastebėti, kad, kinų nuomone, šešėlis, kurį, pavyzdžiui, bambukas meta ant sienos, stebėtojui yra svarbesnis ir reikšmingesnis nei pats augalas. Štai kodėl sienos, tradiciškai supančios kinų sodus, dažomos baltai. Jos tarnauja kaip savotiška „drobė” ant jų atsirandantiems šešėliams. Šešėlių piešinys, visada juda, net ir pučiant menkiausiam vėjeliui.

Paroda veiks iki naujų metų sausio 1 d.

Share Button
Skip to content