Projektas „Youth One Stop Agency Pro“

Prisidėjome įgyvendinant projektą „Youth One Stop Agency Pro“ 2023 m. gegužės mėn. aplankėme 6 vieno langelio principu veikiančius jaunimo centrus Suomijoje. Vizite dalyvavo Neringa MarcinauskienėNerijus Miginis ir Titas Medelis. Vizito metu sukaupta informacija parengėme informacinę brošiūrą apie tai, kas šie centrai yra. 
Projektas „Youth One Stop Agency Pro“ finansuojamas Šiaurės ministrų tarybos finansine parama. Už šio leidinio turinį atsako projekto vadovai ir jis nebūtinai atspindi oficialią Šiaurės ministrų tarybos nuomonę ar politines pozicijas.
[EN] Within the framework of the „Youth One Stop Agency Pro” project, in May 2023, we visited 6 youth one-stop agencies in Finland. Based on what we saw during the visits, together with YOUPluss, we have developed an informative brochure about what a Youth One Stop Agency is. 
The project „Youth One Stop Agency Pro” is funded with financial support from the Nordic Council of Ministers. The content of this publication is the responsibility of the project leaders and does not necessarily reflect the official opinion or political positions of the Nordic Council of Ministers. 

Share Button