Gilučių moterų etnografinis ansamblis „Obelėlė“ savo veiklą pradėjo 1988 m. Ansamblietės puoselėja etnokultūros dvasią, papročių ir tradicijų tęstinumą, per dainas parteikdamos jausmus bei mintis apie savo krašto žmonių džiaugsmus, vargus, išgyvenimus, darbus.  Kolektyvas dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, dainų šventėse, o 2000 m., tarpininkaujant etnomuzikologei Loretai Sungailienei, Lietuvos liaudies kultūros centre buvo įrašytos ansamblio dainos. Didžiąją dalį „Obelėlės“ repertuaro sudaro aukštaičių ir dzūkų krašto kalendorinės, darbo, apeiginės liaudies dainos. Ansamblio dainos pasiekia kiekvieno besiklausančio širdį ir paliečia tautinės dvasios stygas, primindamos apie lietuvių tautos kūrybos lobius.

Kolektyvo vadovė – Diana Norušienė

 
Share Button