• Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2986b360db3611e7910a89ac20768b0f/asr

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760eeafa

Informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Elektrėnų kultūros centre teikimo tvarkos aprašas 

(2022-09-13)

Share Button