Kolektyvas susikūrė 2005m. Per dešimt savo gyvavimo metų kolektyvo nariai keitėsi.Teatras yra pastatęs pasirodymus pagal K. Binkio „Kai atsarga daro gėdą“, K. Sajos „Mirusiųjų reikalai“, N. Erdmano „Savižudis“, R. Paciukonio „Ko vėjas neįpūtė“, E. Ignatavičiaus „Sidabrinės skyrybos“ kūrinius. Kolektyvas yra pastatęs I.Lukošienės komediją „Brangutė„ su kuria pasirodė įvairiuose respublikiniuose teatro festivaliuose. Šiais metais kolektyvas ruošiasi dešimtajam teatrų festivaliui „Prie marių kranto“

 
Vad. Nijolė Skorubskienė
 
 
Share Button