VACYS BUKAUSKAS gimė 1937 m. lapkričio 27 d. Mijaugonių kaime (Kaišiadorių raj., dabar – Elektrėnų savivaldybė, Kietaviškių seniūnija), mirė – 1998 m. rugsėjo 18 d. Poetas.
Jo darbo stažas neilgas: šiek tiek mokytojavo Kazokiškių aštuonmetėje mokykloje, devynerius metus triūsė Kaišiadorių, Prienų ir Šalčininkų raj. redakcijose, dar truputį hidroelektrinės budinčioje dalyje. Tai ir viskas. Niekur nepritapo, niekur jam tarnyba neteikė džiaugsmo, nes visur susidurdavo su rutina, padlaižiavimu, biurokratizmu, veidmainiavimu, bukaprotišku socialistiniu lenktyniavimu.
V. Bukauskas buvo nuolatinis skaitytojas tuometinėje Elektrėnų miesto bibliotekoje.
Poezija jam buvo tarsi dievybė, širdies iškrova, kurios negali paliesti, o tik jausti. Didelį pluoštą savo eilėraščių V. Bukauskas buvo surašęs į storą sąsiuvinį ir pavadinęs jį „Paukščių palydos“. Iš jo J. Laurinavičius atrinko eilėraščius ir sudėjo į knygą (2001). Pirmą kartą knygoje šiek tiek V. Bukausko poezijos buvo išspausdinta tik 2000 m. – Kaišiadorių rajono literatų klubo narių almanache „Gija“. 1999 m. buvo išleistas jo epigramų rinkinys „Padėka pačiam sau“.

Naudota literatūra:
1.    Bukauskas Vacys. Kaišiadorių enciklopedija [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2015-10-19]. Prieiga per internetą: <http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Bukauskas_Vacys>.
2.    Bukauskas, Vacys. Paukščių palydos : [eilėraščiai]. – [Kaišiadorys], 2001. – 126, [2] p.
3.    Gija : Kaišiadorių rajono literatų klubo narių kūrybos almanachas / [sudarė ir redagavo Jonas Laurinavičius]. – Kaišiadorys, 2000. – 111, [1] p. : portr.
4.    Gudelienė, Danutė. Kietaviškių seniūnija: ieškojimai ir atradimai: [apie senovės gyvenvietę ir pilkapius; apie kraštietį poetą Vacį Bukauską, p. 407–408] // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 314–318.
5.    Laurinavičius, Jonas. Vacys Bukauskas (1937–1998). – Portr. // Kaišiadorių krašto žmonės, 2002. – P. 37–38.
6.    Stankevičienė, Aleksandra. Mokytoja Danutė Gudelienė: apie Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokytoją, įžymią kraštotyrininkę Danutę Gudelienę. – 1998. – 24 p.: iliustr. – Rankraščių, spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.
7.    Vacys Bukauskas: žurnalistas, vertėjas, poetas // Elektrėnų kronika. – 2012, rugpj. 10–16 (Nr. 32), p. 6.
8.    Viską jums palieku : eilėraščiai, prisiminimai / Jonas Hofšteteris ; parengė Vacys Bukauskas, Jonas Laurinavičius. – Kaišiadorys, 1998. – 47 p. : iliustr., portr.

Šaltinis

Share Button