Startuoja naujas projektas „Aš ne kaimietis, aš Europietis“

Nuo šių metų rugsėjo 1 d. „Elektrėnų kultūros centro“ padalinys „Elektrėnų jaunimo centras“, kuris vykdo „Mobilųjį darbą Elektrėnų savivaldybėje“  įgyvendina „Europos solidarumo korpuso“ projektą „Aš ne kaimietis, aš Europietis“, kurio tikslas – skleidžiant aktyvaus dalyvavimo ir pilietiškumo idėjas keisti Elektrėnų savivaldybės kaimiškų seniūnijų gyventojų požiūrį į jaunuolius, bei pačių jaunuolių požiūrį į save. 

Šį projektą iniciavo Elektrėnų mobilaus darbo su jaunimu darbuotoja Barbora Vidauskienė, kuri kuruos projekto eigą, planuos, vykdys, vertins ir tobulins veiklas bei koordinuos susitikimus su penkių jaunuolių komanda – Ieva Davidavičiūte, Liveta Kazlauskaitė, Andželika Bartoševič, Dominykas Pranckietis, Elzbieta Juknevičiūte iš Kazokiškių, Pastrėvio, Kietaviškių ir Vievio seniūnijų.

Projekto vykdytojai  dalyvavo mobiliojo darbo su jaunimu veiklose nuo 2019 metų. Ši patirtis suteikė pirminį postūmį kažką keisti, todėl kuriant naujo projekto idėją buvo ieškoma bendrų kaimiškoms seniūnijoms būdingų problemų.  Jaunuoliai diskutuodami  įvardino, kad gyvenime jiems visiems teko susidurti su kaimiečio stigma. Laikui bėgant buvo uždarytos mažosios mokyklos seniūnijose, tad į mokyklą reikėjo vykti geltonu autobusiuku į Elektrėnus ar Vievį, kur jie ir  susidurdavo su patyčiomis, atskirtimi, kad gyvena kaime ar mažame miestelyje.

Iš jaunesnių brolių ir seserų jaunuoliai taip pat vis dar girdi šios problemos aktualumą. Tai ir norime spręsti Solidarumo korpuso projektu „Aš ne kaimietis, aš Europietis!” .

Visa komanda yra motyvuota inicijuoti bendras veiklas ir sukurti daugiau dalyvavimo galimybių savo gyvenviečių jaunuoliams, nes žino, kokios kiekvieno iš jų seniūnijos aktualijos. Projekte planuojamos veiklos, kurias organizuos projekto iniciatyvinė – organizacinė grupė, leis dalyviams užsiimti prasminga veikla, vykdomi užsiėmimai įtrauks ir lengviau pasieks aplinkoje ir bendruomenėje esančius jaunuolius, kurie nėra tokie aktyvūs ir neturi tokių įgūdžių. Projekto metu jaunuoliai vykdys edukacijas, kurios skatins įsitraukti mažiau galimybių turinčius jaunuolius, ieškos  jiems tinkamų veiklų ir kaip atliepti jų poreikius.  Jaunuoliai turės galimybę mokytis neformaliomis temomis, kurios jiems yra pačios aktualiausios. Veiklose iniciatyvinė grupė sieks, kad saugiai leidžiamas laikas virstų naujomis idėjomis, kaip prisidėti prie bendruomenės, ką galima padaryti, kad aplinka kurioje esame suklestėtų, būtų iniciatyviai tvarkoma ir prisidedama prie jos puoselėjimo. Projekto veiklas pradėsime vykdyti 2020 m. rugsėjį ir  tęsime 12 mėnesių. Šiuo projektu prisidėsime prie Europos sąjungos jaunimo strategijos 2019 – 2027 metams Nr. 6 tikslo kurti galimybes kaimo jaunimui .

Share Button