Projektas „Susipažinkime“ 2010

 

“Susipažinkime – Pilypavo valsčiaus ir Elektrėnų miesto keitimasis patirtimi ir bendruomenių integracija abipus sienos” Projektas “Susipažinkime – Pilypavo valsčiaus ir Elektrėnų miesto keitimasis patirtimi ir bendruomenių integracija abipus sienos” vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystimąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas. Projektą vykdo Lenkijos ir Lietuvos partneriai: Pilypavo valsčius ir Elektrėnų kultūros centras. 2010 m. liepos 6 d. Elektrėnuose vyko projekto muzikinis renginys. Pagrindinė muzikinio renginio tema buvo bendra Lietuvos ir Lenkijos valstybių istorija – paminėta Lietuvos valstybės diena ir Žalgirio mūšio metinės, vyko mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai, reprezentuota Lietuvos ir Lenkijos kultūra. Renginys atitiko pagrindinį projekto veiklos tikslą – vystyti ir plėsti abiejose sienos pusėse gyvenančių bendruomenių bendradarbiavimą, siekiant padidinti patrauklumą, pagerinti techninę bazę ir skatinti bendradarbiavimo plėtrą abipus sienos, dalyvaujant bendruose, integracinio pobūdžio kultūriniuose renginiuose. Lietuvių ir lenkų bendruomenės turėjo galimybę ne tik pristatyti savo kultūrinę programą, bet ir plėtoti socialinį bendradarbiavimą. Užsimezgė ryšys skatinantis tolesnį bendradarbiavimą įgyvendinant naujus projektus ir veiklas. Glaudus bendruomenių bendradarbiavimas mažina susiformavusius stereotipus, skatina toleranciją. Prie sėkmingo renginio organizavimo prisidėjo projekto metu pagerinta infrastruktūra – renginys vyko naujai įsigytoje scenoje, naudojama nauja garso aparatūra. Renginyje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės meras Arvydas Vyšniauskas, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Henrikas Petrauskas, Elektrėnų savivaldybės tarybos nariai, Elektrėnų savivaldybės administracijos ir įstaigų bei institucijų darbuotojai, meno saviveiklininkai. Svečių iš Lenkijos delegaciją atstovavo Pilypavo valsčiaus sekretorius Maria Bogdan bei Pilypavo valsčiaus įstaigų ir organizacijų atstovai, meno kolektyvai.

Nuotraukos

Share Button