Žymūs krašto žmonės

Adomaitis Aidas

Alšauskas Juozas

Laima Arnatkevičiūtė

Augustinaitis Arūnas

Bagaliūnas Saulius

Baltrukėnas Leonas

Bauba Dainius

Bauba Egidijus

Baumilas Vitolis

Beliukevičius Antanas

Brazys Teodoras

Bučys Rolandas

Bukauskas Vacys

 

Būčys Juozapas

Cechanovičius Jaroslavas

Chmieliauskas Juozas

Čepanas Kajetonas

Černiauskienė Irena

Dacienė – Pakalnytė Sigita

Dapkevičienė – Stemporeckaitė Genovaitė

Didžiapetrienė Janina

Dobrovolskienė Vilija

Galinienė Danguolė

Galinis Antanas

Gimžauskas Silvestras

Grybauskas Almis

Grybauskas Motiejus

Gruzdienė Birutė

Gudelienė Danutė

Gudelis Petras

Ickevičius Augustinas

Ivanauskaitė Kybartienė Stasė

Jankaitis Irmantas

Juknelienė Vida

Jurgaitis Julius

Jurgelevičius Audrius

Kacevičius Zigmas

Kanevičius Eugenijus

 

Kasparaitis Darius

Kavaliauskas Česlovas

Kazlauskas Leonas

Kralikauskas Juozas

Krivaitis Česlovas

Krupickas Rimantas

Kundrotas Juozas

Kursevičienė Vladislava

Lapinskas Saulius

Lebednykaitė – Hellstern Žibutė

Mačiulienė – Virpšaitė Teklė

Mačiulis Vaclovas

Makarevičius Gintaras

Maleravičienė Ona Gražina

Malūkas Edmundas

Masalskis Valentinas

Matuševičius Vincentas

Matvijenko Margarita

 

Mažeika Zigmas

Medzikauskaitė Ona

Medžiūnas Adulis

Mertinienė – Drabavičiūtė Elena

Mickevičius Vidmantas

Milančius Jurgis

Mišeikis Algimantas

Mizeras Vytautas

Narvydienė Vilija

Noreika Pranas

Norkūnienė Diana

Palčiauskas Vilmandas

Paškevičienė Birutė

Patronaitienė Onutė

Pilienė – Mogelnickaitė Aldona

Poviliūnas Virgilijus

Pulauskas Dainius

Pulauskienė – Kvaraciejūtė Aldona

Rėklys Kęstutis

Rikterė Ibelhauptienė Šmigelskaitė Rūta

Rinkevičius Gintaras

Rudalevičius Jonas

Sabonis Stasys

Smotrickis Meletijus

Stankevičius Rimvydas

Stepankevičius Juozas

Stosiūnas (Stasiūnas) Bronius

Suslavičius Vytautas

Šakienė Ona Rasutė

Šarakojytė Stanislava

Šumskas Tadas

Tidikienė Laima

Trakimienė – Kondrotaitė Ona

Tumosaitė – Prūsaitienė Agota

Tupėnienė – Vasiliauskaitė Janina

Umbrasienė Vanda

Vaicekauskienė – Markūnaitė Egidija

Vaitukaitis Kęstutis

Valatkevičius Adolfas

Veiknys Aivaras

Venskutonienė Irena

Venskutonis Vladas

Vizbaras Česlovas Benediktas

Vyšniauskas Arvydas

Zubovienė Deveikytė Sonata

Zubrus Dainius

Žlibinas Stasys

Share Button