Trakimienė – Kondrotaitė Ona

 

ONA TRAKIMIENĖ gimė 1927 m. birželio 29 d. Migūčionių kaime (Žaslių vlsč., dabar – Elektrėnų sav.), mirė 2014 m. Didžiosios Kovos apygardos štabo ryšininkė (slapyvardis – Snieguolė). Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos narė.
O. Trakimienė augo Migučionyse, Augusto ir Marijonos Kundrotų šeimoje. Buvo partizanų ryšininkė, vėliau nuteista 7 metams kalėti Sibire, išleista 1953 m. . Areštavus buvo išvežta prie Leningrado, vėliau perkėlė į Inton Komi lagerius. Tremtyje susituokė su kaliniu, buvusiu Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininku Benediktu Trakimu-Geneliu. Santuoka leido ilgiau nuteistą B. Trakimą išleisti iš zonos, tačiau grįžti į Lietuvą negalėjo. Vėliau šeima, jau susilaukę vaikų, persikėlė į Daugpilį, tada – į Klaipėdą. Iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Trakimai neturėjo teisės grįžti į gimtinę, tad apsigyveno Vidmantuose, kur jau gyveno jų sūnus. Kai Vilniuje buvo įsteigti Politinių kalinių ir tremtinių namai, jie gavo du kambarius Vilniuje. Čia įsijungė į politinių kalinių ir tremtinių veiklą.
Apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino medaliu, LLK Sąjūdžio II laipsnio Partizanų žvaigžde bei padėkos raštais, Lietuvos laisvės kovų sąjudžio II laipsnio partizanų žvaigžde.
O. Trakimienė palaidota gimtinėje, Migūčionių kaimo kapinėse.

Naudota literatūra:
1.    Šakienė, Ona Rasutė. Atsisveikinant su partizane // Elektrėnų kronika. – 2015, saus. 9–15 (Nr. 1), p. 4, 5.

Šaltinis

 

Share Button