Smotrickis Meletijus

MELETIJUS SMOTRICKIS gimė 1577[8] m. Smotryč, Ukrainoje, mirė 1633 m. gruodžio 27 Dermanio vienuolyne. Stačiatikių arkivyskupas, kalbininkas, pirmosios slavų gramatikos autorius.

M. Smotrickis studijavo Vilniaus universitete, Niurnbergo, Leipcigo, Wittenbergo universitetuose. Dirbo mokytoju Vievio, Kijevo, Minsko, Vilniaus stačiatikių mokyklose. Buvo Konstantino Ostrogiškio sūnaus mokytojas. Nuo 1617 m. tapo stačiatikių vienuoliu, nuo 1620 m. Šventosios Dvasios vienuolyno viršininkas Vilniuje ir Polocko stačiatikių arkivyskupas. Nuo 1627 m. unitas, 1629 m. Dermanio unitų vienuolyno viršininkas [4].
Paskelbė poleminių traktatų, kritikuojančių katalikybę, 1596 m. „Brastos bažnytinę uniją“, stačiatikių teisių varžymą LDK: „Antigrafis“ (Antigrafi, 1608), „Trenas, arba Rytų bažnyčios verksmas” (Trenos, to jest lament Wschodniej Cerkwi, 1610).
1627 m. slapta prisidėjęs prie unitų traktatuose „Kelionės į Rytus apologija“ (Apologia peregrynacji do krajów wschodnich, 1628), „Parenezis, arba Priminimas rusų tautai” (Paraenesis albo napomnienie, 1629), stojo prieš stačiatikybę, pasmerkė savo ankstesnę literatūrinę ir bažnytinę veiklą.
1627 m. birželio 6 d., Meletijus Smotrickis slapta atsisakė stačiatikybės.
Svarbiausias M. Smotrickio veikalas ir bene svarbiausias Vievio spaustuvės leidinys – 1619 m. Vievyje išspausdinta „Taisyklingos sintagmatikos slavų gramatika“ (Grammatiki Slavenskija pravilnoe Sintagma). Ji 200 metų buvo slavų kalbų mokslo pagrindas ir turėjo didelę įtaką kitoms rusų kalbos gramatikoms. Ji 1629 m. perspausdinama Vilniuje, o 1648 m. – Maskvoje.
2002 m. Vievyje prie bažnyčios M. Smotrickiui atidengtas paminklas – dvi atminimo lentos, šiek tiek primenančios knygą. Ant paminklo lietuvių ir ukrainiečių kalbomis užrašyta: „1618–1619 m. Vievyje Vilniaus brolijos spaustuvėje (Bogdano Oginskio labdaros dėka) įžymusis ukrainiečių bažnyčios ir švietimo veikėjas, žinomas filosofas Maksimas Meletijus Smotrickis (apie 1575–1634 m. sausio 9 d.) išleido pirmą pilną bažnytinės slavų kalbos gramatiką, padėjusią pamatus slavistikos mokslui Rytų Europoje, „Slavų kalbos gramatikos taisyklės“. “

Naudota literatūra:
1.    Pūrienė, Giedrė. Vievis ir spausdintas žodis neatsiejami daugiau nei 400 metų // Elektrėnų žinios. – 2015, liep. 28, p. 8–9.
2.    Smotrickij Meletij : [1578–1633] // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2012. – [T.] 22, p. 159–160.
3.    Užtupas, Vilius. Vievio spaustuvė (1611–1646) // Lietuvos spaustuvės, 1522–1997. – Vilnius, 1998. – P. 343–344.

Šaltinis

Share Button