Etnokultūrinė paroda

Share Button

Ar jau sukūrėte savo LINKĖJIMUS Lietuvai? 💐

Pasveikinti Lietuvą su gimtadieniu galite iki vasario 16-osios dienos, o Jūsų gražiausi linkėjimai bus išspausdinti proginiuose Elektrėnų miesto atvirukuose ir lankstinukuose! 🇱🇹

Švęskime atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį kartu! 💚

Rašyti linkėjimą

Share Button

Nerijaus Moncevičiaus ir Ričardo Gruodžio personalinės parodos Elektrėnuose

Elektrėnų kultūros centre nuo sausio 23 d. iki vasario 13 d. veikia Nerijaus Moncevičiaus ir Ričardo Gruodžio personalinės parodos. Kauniečio N. Moncevičiaus parodos „Laikas istorijai„ tikslas – prisiminti Signatarus, kitas asmenybes, kūrusias, kuriančias bei kursiančias Lietuvos istoriją bei paminėti Lietuvos 100-metį. Darbai atlikti tik juodu tušinuku. Taip pat elektrėniškiai turi puikią progą išvysti būsimos knygos „Lietuvos pasididžiavimas“ viršelį. Nors parodos jau vyko Marijampolėje, Druskininkuose, Birštone, bet viršelis pirmą kartą eksponuojamas būtent šioje parodoje.  Autorius dėkoja už knygos apipavidalinimą firmai „Revaris“, kuri užsiima didmenine ir mažmenine prekyba įvairia oda. Read more “Nerijaus Moncevičiaus ir Ričardo Gruodžio personalinės parodos Elektrėnuose”

Share Button

Piešinių konkurso „Tėvynės labui“ parodos atidarymas ir dokumentinio filmo „Nepaprasta auka“ peržiūra – meilės tėvynei atspindžiai Elektrėnuose

Ruoškimės atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui drauge!

 

Sausio 15-osios vakarą, ruošiantis atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio iškilmėms, Elektrėnų kultūros centre įvyko piešinių konkurso „Tėvynės labui“ parodos atidarymas bei istorinio dokumentinio filmo apie partizano Juozo Vitkaus-Kazimieraičio gyvenimo dramą „Nepaprasta auka“ peržiūra. Read more

Share Button

Paminėtos Laisvės gynėjų dienos 27-osios metinės

Penktadienio vakarą Elektrėnuose paminėtos 27-osios tragiškų Sausio 13-osios įvykių metinės ir Laisvės gynėjų diena.

18 val. Elektrėnų miesto bendruomenė, susirinkę į Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią, prisiminė prieš 27-nerius metus įvykusius taikaus masinio pasipriešinimo įvykius bei nuoširdžia malda pagerbė Laisvės gynėjų atminimą.

Vėliau, Elektrėnų kultūros centro ir Elektrėnų jaunimo centro iniciatyva, elektrėniškiai, pakviesti į kultūros centrą turėjo galimybę pasiklausyti E. Žemaitaičio pranešimo apie „Propagandos daromą įtaką“, susipažįstant su informacinio karo bruožais ir propagandos užuomazgomis bei akcentuojant patriotizmo, meilės tėvynei vertybes. Read more “Paminėtos Laisvės gynėjų dienos 27-osios metinės”

Share Button

Paroda „Tėvynės labui“ ir dok. filmo „Nepaprasta auka“ peržiūra

Sausio 15 dieną, 17:30 val., kviečiame į piešinių konkurso „Tėvynės labui“ parodos atidarymą ir istorinio dokumentinio filmo apie partizano Juozo Vitkaus-Kazimieraičio gyvenimo dramą „Nepaprasta auka“ peržiūrą.

Read more “Paroda „Tėvynės labui“ ir dok. filmo „Nepaprasta auka“ peržiūra”

Share Button

Trys karaliai Elektrėnuose atnešė gražiausios Kalėdų eglutės apdovanojimus

Trijų karalių šventė, vykusi Elektrėnų kultūros centre, sausio 6 – ąją dieną, visus susirinkusiuosius nustebino gražiausios Kalėdų eglutės apdovanojimais. Mat čia nuo gruodžio 9-osios Elektrėnų kultūros centro aikštė buvo padabinta įspūdingo grožio Kalėdų eglutėmis,  kurias kūrė įvairios Elektrėnų įstaigos ir organizacijos, dalyvavusios Elektrėnų seniūnijos trečią kartą organizuotoje šventinėje akcijoje „Papuoškime Elektrėnų kultūros centro aikštę Kalėdų eglutėmis“. Read more “Trys karaliai Elektrėnuose atnešė gražiausios Kalėdų eglutės apdovanojimus”

Share Button

Linkime, kad artėjantys metai atneštų laimę ir šypsenas!

Share Button

Atvira erdvė jaunimui „Yra ką veikti“

2017 m. liepos-gruodžio mėn. Elektrėnų kultūros centras vykdė projektą „Kultūringa atvira erdvė Elektrėnuose“,  kurį vykdė pagal Jaunimo reikalų departamento prie SADM Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos finansavimo programą.

Pagrindinis projekto tikslas – teikti atviro darbo su jaunimu, užimtumo paslaugas, atliepiančias jaunų žmonių poreikius bei plečiant jų pasirinkimo spektrą.

Atvirasis darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Atviras darbas savitas tuo, kad dalyvavimas siūlomose veiklose nėra saistomas „privalomumu“: norintis dalyvauti jaunas žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas žmogus pats sprendžia, kaip naudoti savo laiką.

Atvira jaunimo erdvė – patalpa, skirta ir pritaikyta atviram darbui su jaunimu, panaudojant jau esamą priemonių ir metodinę bazę.

Viso projekto metu vyko susitikimai, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, arbatos gėrimai,  atliekama jaunų žmonių poreikių analizė.  Organizavome savanorių ir jaunų žmonių mokymus projektų vadybos tema.  Į projektą aktyviai įsitraukė 5 savanorių grupė, kurie planuodami veiklas, skirtas įtraukti daugiau jaunų žmonių, reagavo į jaunimo poreikius ir koreguodavo projekte numatytus planus. Jauni žmonės galėjo patys siūlyti veiklas, kurios jiems būtų įdomios (jas organizuoti, pasiskirstyti atsakomybėmis).

Projekto metu didelis dėmesys buvo skiriamas profesiniam jaunų žmonių konsultavimui, informavimui. Profesionalus mokymų vadovas per simuliacijas, vaidmenų žaidimus supažindino jaunimą su tam tikromis profesijomis, konsultavo jaunus žmones savo verslo kūrimo klausimais nuo idėjos iki įgyvendinimo.  Buvo vykdomos veiklos, kurių metu formuojami tinkamos elgsenos, laikysenos, siekiant įsidarbinti įgūdžiai bei mokėsi užmegzti ir palaikyti darbinius  santykius su kolegomis, vadovu.

Projekto rėmuose turėjome galimybę organizuoti individualias ir grupines konsultacijas su psichologu, kuris konsultavo jaunuolius savęs pažinimo, motyvacijos kėlimo, ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų nusistatymo bei padėjo sudaryti  asmeninius planus, susijusius su mokymusi ir tolimesne karjera..

Organizuoti 2 dienų projektų vadybos (idėja+paraiška+įgyvendinimas+ataskaita ir analizė) mokymai, siekiant padėti jaunimui realizuoti savo sugalvotas veiklas. Įgyvendinti 2 jaunimo pasiūlyti renginiai: „Moksleiviai savivaldybėje“ ir „Pilietiškumo mokykla“ .

Taip pat liepos mėnesį jaunimo iniciatyva buvo organizuotas muzikos grupių festivalis/konkursas „Muzika garsiau“. Vykdėme 1 tarptautinį projektą, kuris skirtas jaunimo darbuotojams, bendruomenei ir tėvams, siekiant  susipažinti su metodais, veiklomis, erdve dirbant su jaunais žmonėmis. Gilinomės į amžiaus tarpsnių specifiką, analizavome jauną žmogų, jo poreikius, pasiekiamumą, įtraukimą į veiklas. Vykome į kitus Lietuvos JC. 13 AJE jaunų žmonių dalyvavo mokymuose „Europe&me ” Zakopanėje, (Lenkija).

Į visas projekto veiklas buvo įtraukiami ne tik aktyvūs jauni žmonės, bet ir šiuo metu niekur nedirbantys ir nesimokantys bei mažiau galimybių turintys jaunuoliai.

Jauni žmonės, dalyvaudami AJE projekto veiklose gilino savo turimas kompetencijas ir neabejotinai įgyjo naujų. Projekto metu buvo ugdomas pilietinis ir visuomeninis žingeidumas bei keliamos meninės, socialinės, saviraiškos, kompetencijos.

 

 

 

 

 

Share Button