Gilučių moterų etnografinis ansamblis „Obelėlė“

Gilučių moterų etnografinis ansamblis „Obelėlė“ savo veiklą pradėjo 1988 m. Ansamblietės puoselėja savo krašto etnokultūros dvasią, per dainas parteikdamos jausmus bei mintis apie kaimo žmonių džiaugsmus, vargus, išgyvenimus ir lemtingas permainas. Kolektyvas dalyvavo respublikiniuose ir tarptautiniuose folkloro festivaliuose, dainų šventėse, o 2000 m., tarpininkaujant etnomuzikologei Loretai Sungailienei, Lietuvos liaudies kultūros centre buvo įrašytos ansamblio dainos ir išleista kasetė. Nuo pat ansamblio susikūrimo iki šiol dainuoja keturios nenuilstančios moterys Alma Laučiūnienė, Joana Vaiciukevičienė, Onutė Grižinienė ir Vitalija Janavičienė.

Jau trečius metus ansambliui vadovauja Diana Norušienė. Didžiąją dalį „Obelėlės“ repertuaro sudaro aukštaičių ir dzūkų krašto kalendorinės, apeiginės liaudies dainos. Ansamblio dainos pasiekia kiekvieno besiklausančio širdį ir paliečia tautinės dvasios stygas, primindamos apie lietuvių tautos kūrybos lobius.

 

 

 

 

 

Atnaujinta:  2015-09-11 @ 20:04
Share Button