Brazys Teodoras

 

TEODORAS BRAZYS gimė 1870 m. lapkričio 20 d. barono Bistramo dvare Memelhofe prie Bauskės, Kuoknesės valsčiuje (dabar – Mazzalvė, Latvija), mirė – 1930 m. rugsėjo 10 d. Miunchene, palaidotas Kaišiadoryse. Lietuvių kunigas, vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, muzikologas, kompozitorius, tautosakos rinkėjas, vargonininkas. 1918-1919 kunigavo ir rinko Kietaviškių (taip pat rinko Perlojos, Daugų, Merkinės ir kt.) krašto dainas.
Baigęs Bauskės vokiečių mokyklą, iš pradžių vargonuoti mokėsi pas Pabiržės vargonininką ir Rokiškio muzikos mokykloje, vėliau pas Kauno katedros vargonininką J. Kalvaitį. 1896–1900 m. mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, ją baigęs vikaravo, mopkytojavo, vadovavo bažnytiniam chorui Balstogėje. 1905–1907 m. studijavo kompoziciją ir grigališkąjį choralą Vokietijoje, Regensburgo aukštojoje bažnytinės muzikos mokykloje. 1907–1917 dėstė giedojimą Vilniaus kunigų seminarijoje, vadovavo Vilniaus katedros chorui, orkestrui. Jo vadovaujamas 120 narių choras turėjo sukaupęs didelį ir įvairų repertuarą, buvo laikomas vienu pajėgiausių Lietuvoje. Ištremtas iš Vilniaus, T. Brazys gyveno Pietų Lietuvoje – Perlojoje, Kietaviškėse, Dauguose ir Merkinėje. Dviračiu važinėjo po kaimus ir surinko apie 2000 lietuvių liaudies dainų. 1921–1923 m. dėstė muziką Merkinės progimnazijoje, o vėliau apsigyveno Kaune: nuo 1923 m. Kunigų seminarijos profesorius. Nuo 1924 m. Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto docentas, bažnytinės muzikos ir muzikos istorijos dėstytojas, Universiteto ir Kunigų seminarijos bei bažnytinių chorų vadovas. Dėstė J. Naujalio vargonininkų kursuose, redagavo Šv. Cecilijos draugijos žurnalą „Muzikos aidai“ (1926 m.), paskelbė jame straipsnių. Taip pat rašė leidiniuose „Muzikos barai“, „Soter“, periodinėje spaudoje.
Harmonizavo apie 150 lietuvių liaudies dainų, sukūrė dvi kantatas, daug giesmių. Parašė mokslinių muzikologinių-folklorinių darbų, sudarė giesmyną „Cantionale“, kuris kunigo A. Sabaliausko pastangomis išleistas 1932 m. Belgijoje.
2014 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas išleido Teodoro Brazio užrašytų „Tautinių dainų“ I tomą. Čia publikuotos Kietaviškių, Semeliškių ir Žiežmarių apylinkėse T. Brazio užrašytos dainos. Knygą sudarė, tomo tekstus klasifikavo, parengė ir redagavo, paaiškinimus parašė, dainų tipų rodyklę ir žodynėlį sudarė Kostas Aleksynas. Melodijas parengė ir redagavo, įvadą ir reziumė parašė Živilė Ramoškaitė.

Naudota literatūra:
1.    Brazys Teodoras // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 263.
2.    Brazys Teodoras // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 282.
3.    Brazys Teodoras. Kaišiadorių enciklopedija [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2015-10-19]. Prieiga per internetą: <http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Brazys_Teodoras>.
4.    Bruveris, Jonas Vytautas. [Brazys Teodoras] // Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai. – Vilnius, 2014. – P. 26, 27, 160, 179, 180, 189, 293.
5.    Karaška, Arvydas Kazimieras. Teodoras Brazys // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2003. – [T.] 3, p. 459–460.
6.    Karaška, Arvydas. Brazys Teodoras // Muzikos enciklopedija. – Vilnius, 2000. – [T.]1, p. 200.
7.    Karaška, Arvydas. Brazys Teodoras : [biografija] // Lietuva. – Vilnius, 2008. – [D.] 2, p. 286.
8.    Laurinavičius, Jonas. Teodoras Brazys (1870–1930). – Portr. // Kaišiadorių krašto žmonės. – Kaišiadorys, 2002. – P. 34–36.
9.    Zubrickas, Boleslovas. Brazys Teodoras. – Portr. // Lietuvių kompozitoriai. – Vilnius, 2004. – P. 79–80.

 

Šaltinis

Share Button