Elektrėnų kultūros centras vykdo projektą „Darbinių įgūdžių suteikimas per savanorystę Elektrėnų miesto gyventojams“

Projekto tikslas – suteikti Elektrėnų miesto darbingiems neaktyviems gyventojams darbinių, socialinių įgūdžių per savanorišką veiklą, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką. Į projekto veiklas įsitrauks bent 15 darbingai neaktyvių Elektrėnų miesto gyventojų (įskaitant ir nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą ir mamas, esančias vaiko auginimo atostogose). Projekto dalyviai, 18–29 metų darbingai neaktyvūs Elektrėnų gyventojai įsitrauks į savanorystės Elektrėnų kultūros centro veiklose. Savanoriai turės galimybę susipažinti su įvairiomis, kasdienėmis kultūrose centro veiklomis: meno kolektyvų veikla, renginių organizavimu, miesto švenčių organizavimu, Elektrėnų jaunimo centro ir Elektrėnų turizmo informacijos centro veikla. Šių veiklų metu kultūros centro veiklose savanoriai įgis darbinių įgūdžių bei socialinių ir profesinių kompetencijų. Savanorių palaikymas bus organizuojamas taikant mentorystės ir individualaus palaikymo metodus. Savanorystė bus organizuojama individuali ir grupinė (iki 4 žmonių). Bus taikomas individualizuota prieiga prie kiekvieno projekto dalyvio. Individualių priemonių pagalba bus padedama jaunuoliams įsitvirtinti darbo rinkoje, ne tik įgyjant reikiamas kompetencijas bet ir palydint ir palaikant darbinimosi procese. Projekto trukmė 25 mėnesiai. Projekto pradžia 2020-12-01.

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0560

Projekto vertė: 15 994,05 Eur

Finansavimo suma: 14 200,00 Eur

Projektas, finansuojami pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

Share Button